Om uddannelsen

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Uddannelsen består af tre semestre af hver 20 ugers varighed. Inden for de to studieretninger jordbrugsbiologi og jordbrugsøkonomi kan du normalt vælge mellem fire specialer: husdyr, miljø/natur, jordbrugsøkonomi eller landskab og anlæg.

1. og 2. semester: Grundlæggende viden og studieretningsfag

Du har både fællesfag og specifikke biologiske eller økonomiske fag – afhængig af din studieretning. Med fællesfagene får du grundlæggende viden inden for bl.a. ledelse, statistik, kommunikation og salg. Studieretningsfagene ruster dig konkret til den praksis, du vil møde i dit kommende job.

Der er undervisning i 14-16 uger og projektarbejde de resterende 4-6 uger. I projektarbejdet arbejder du med de fagområder, som interesserer dig. Undervisningen og projektarbejdet supplerer hinanden og lærer dig at kombinere viden med praksis. Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i semestrets fag, men du vælger selv dit fokus.

3. semester: Praktik og bachelorprojekt

Du skal i praktik i en selvvalgt virksomhed. I forbindelse med din praktik skriver du et bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Dit afsluttende semester giver dig brugbar erhvervsindsigt og mulighed for yderligere specialisering inden for lige netop dine interesser.

1. semester 2. semester 3. semester
Studieretning jordbrugsbiologi (vælg husdyr eller miljø/natur)  

Fællesfag (25 ECTS)
Statistik
Markedsanalyse
Metode og videnskabsteori
Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling
Mikrobiologi

Husdyr (5 ECTS)
Kemi 

Miljø/natur (5 ECTS)
Økologi 

Fællesfag (20 ECTS)
Projektledelse
Virksomhedskommunikation
Salg
Produktion og restprodukter

Husdyr (10 ECTS)
Råvarekvalitet/diversitet
Fysiologi
Husdyrproduktion

Miljø/natur (10 ECTS)
Bæredygtighed
Klimatilpasning
Økotoksikologi

Praktik 
(15 ECTS)

Bachelorprojekt 
(15 ECTS)
Studieretning jordbrugsøkonomi (i 2017 kan du kun vælge specialet landskab og anlæg, ikke specialet jordbrugsøkonomi)  

Fællesfag (25 ECTS)
Statistik
Markedsanalyse
Metode og videnskabsteori
Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling
Økonomisk analyse

Jordbrugsøkonomi (5 ECTS)
Økonomi/Visual Basic for Applications (VBA)

Landskab og anlæg (5 ECTS)
Styring af driftsentrepriser
Projektering og design
Arealdata og GIS

Fællesfag (20 ECTS)
Projektledelse
Virksomheds-kommunikation
Salg
Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling

Jordbrugsøkonomi (10 ECTS)
Koncernregnskab
Finansiel markedsanalyse/strategi

Landskab og anlæg (10 ECTS)
Styring af anlægsentrepriser
Projektering og design
Klimatilpasning og vand
Bæredygtighed og biodiversitet

Praktik 
(15 ECTS)

Bachelorprojekt 
(15 ECTS)

Bemærk, at udbuddet af studieretninger og specialer kan variere fra år til år. Ved optaget i sommeren 2017 opretter vi kun specialet landskab og anlæg inden for studieretningen i jordbrugsøkonomi. Kontakt studievejledningen for mere information.

Som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed får du viden og erhvervsspecialiserede kompetencer målrettet dit kommende job. Du kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker, bl.a. med valg af studieretning, praktikvirksomhed og bachelorprojekt. Du vil opleve en dybere faglig tilgang end på fx jordbrugsteknologuddannelsen.

Studieordning

Læs mere

Sådan finder du os

Fra sommeren 2018 foregår uddannelsen på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby

Find vej