Om uddannelsen

Professionsbachelor i jordbrug

Uddannelsen består af tre semestre af hver 20 ugers varighed. Du vælger mellem studieretningerne 'husdyrproduktion' eller 'natur og miljø'.

1. og 2. semester: Grundlæggende viden og studieretningsfag

Du har både fællesfag og specifikke jordbrugsrelaterede fag - afhængig af dit valg af studieretning. Med fællesfagene får du grundlæggende viden inden for bl.a. skriftlig fremstilling, metode, ledelse, kommunikation, projektledelse, salg mv.

Der er undervisning i 15-16 uger og eksamensperiode de resterende 4-5 uger. I eksamensperioden arbejder du med de fagområder, som interesserer dig. Du skriver typisk et projekt, eller tager en anden form for eksamen. Undervisningen lærer dig at kombinere viden med praksis. Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i semestrets fag, men du vælger selv dit fokus.

3. semester: Praktik og bachelorprojekt

Du skal i praktik i en selvvalgt virksomhed. I forbindelse med din praktik skriver du et bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Dit afsluttende semester giver dig brugbar erhvervsindsigt og mulighed for yderligere specialisering inden for lige netop dine interesser.

1. semester 2. semester 3. semester
Studieretning jordbrugsbiologi (vælg husdyr, eller natur og miljø)  

Fællesfag (15 ECTS)
Virksomhedsstrategi
Markedsanalyse
Videnskabsteori og projektskrivning

Husdyrproduktion (15 ECTS)
Kemi
Fysiologi
Statistik 

Natur og miljø (15 ECTS)
Økologi
Mikrobiologi 
Statistik

Fællesfag (15 ECTS)
Forretningsudvikling
Salg
Projektledelse
Markedskommunikation

Husdyrproduktion (15 ECTS)
Management
Foderlovgivning og -handel
Valgfag 

Natur og miljø (15 ECTS)
Klima og GIS
Bæredygtighed
Valgfag

Praktik 
(15 ECTS)

Bachelorprojekt 
(15 ECTS)

Som professionsbachelor i jordbrug får du viden og erhvervsspecialiserede kompetencer målrettet dit kommende job. Du kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker, bl.a. med valg af studieretning, praktikvirksomhed og bachelorprojekt. 

Mød Camilla og hør om hendes job som kvægrådgiver hos Lemvigegnens Landboforening

Studieordning

Læs mere

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby

Find vej