Studietilfredshed

- professionsbachelor i jordbrug

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 85%
2015
svar fra 59%
2016
svar fra 95%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
65 61 52
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
71 66 58
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
75 70 67
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  61 67 67
Undervisning 69 68 68
Socialt miljø 78 73 70
Fysisk miljø -- 54 --
Udstyr og materialer -- 66 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her