Karriere

Som professionsbachelor får du god kontakt til det arbejdsmarked, du bliver en del af, når du er færdiguddannet. Kontakt til virksomheder og erhvervsrelaterede problemstillinger giver dig en fornemmelse for, hvad erhvervslivet har brug for, og hvad du selv kan bidrage med.

Med en professionsbachelor i jordbrug får du en større grundviden inden for eksempelvis kemi og stofomsætning. Du bliver bedre til igen og igen at søge ny viden, når det kræves, og du bliver den medarbejder, som kan sikre udvikling og fremdrift i en virksomhed, som arbejder med komplekse problemstillinger inden for jordbrugsområdet.

Mød Camilla og hør om hendes job som kvægrådgiver hos Lemvigegnens Landboforening

Her får du job

Som professionsbachelor i jordbrug bliver du en kompetent sparringspartner inden for jordbrugsområdet. Dine opgaver bliver fx rådgivning, forvaltning, planlægning og ledelse. Du kan arbejde på mange forskellige niveauer i såvel danske som internationale virksomheder.

Mulighederne afhænger af dit talent og dine ambitioner. Du kan fx finde job inden for:

  • rådgivning og salg
  • forsøgs- og forskningsvirksomheder
  • ledelse af større landbrugsvirksomheder
  • undervisning
  • forvaltning i offentlige virksomheder
  • grøn driftsplanlægning
  • entreprenørvirksomheder.

Så mange får job

Se ledighedstallene for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

Få en lang videregående uddannelse

Uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse. Du kan videreuddanne dig med en relevant kandidat- eller masteruddannelse. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Som professionsbachelor har du fx mulighed for at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen i produktion på Aalborg Universitet

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på masterniveau.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på kura@eaaa.dk

Fra landmand til kandidatstuderende

Læs om Rasmus, professionsbachelor i husdyrbiologi. som læser videre til kandidat i agrobiologi på Aarhus Universitet.

Læs hele nyheden her