Softwaresikkerhed

Du får viden om softwaresikkerhed, så du kan forstå programkvalitet, fejlhåndtering og datahåndterings betydning for softwarearkitekturens sårbarhed. Du lærer om forskellige designprincipper, herunder security by design.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

  • forstå hvilken betydning programkvalitet har for it-sikkerhed ift. trusler mod software, kriterier for programkvalitet og fejlhåndtering i programmer
  • anvende forskellige designprincipper, herunder security by design og privacy by design
  • programmere håndtering af forventede og uventede fejl
  • definere lovlige og ulovlige inputdata
  • anvende API og/eller standardbiblioteker
  • opdage og forhindre sårbarheder i programkoder
  • sikkerhedsvurdere softwarearkitektur
  • anvende krypteringstiltag
  • håndtering risikovurdering af programkode for sårbarheder