Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i it-sikkerhed bliver du specialist i bl.a. cybersikkerhed, netværkssikkerhed og it-governance.

Uddannelsen er en 1½-årig overbygningsuddannelse for datamatikere, it-teknologer eller dig med tilsvarende kompetencer. Uddannelsen svarer til 90 ECTS.

Uddannelsen indeholder følgende fagområder:

1. semester

2. semester

3. semester

  • Praktik (15 ECTS)
  • Afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS)

Få en international uddannelse

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt. It-sikkerhed er et internationalt område, ligesom truslerne og samarbejdet for at imødegå disse er internationalt.

Skriftlige eksamensprojekter og eksamen foregår på dansk.

Der er også gode muligheder for at styrke dit CV med et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Læs mere