Karriere

Som specialist i it- og cybersikkerhed bliver du en efterspurgt medarbejder med mange jobmuligheder.

Her får du job

Som professionsbachelor i it-sikkerhed kan du professionelt og selvstændigt stå for analyse, planlægning og vurdering af it-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer.

Din jobtitel kan fx blive:

  • Information Security Officer
  • It-sikkerhedskonsulent
  • It-sikkerhedsingeniør
  • Data Protection Officer
  • SOC Analyst
  • IT Revisor
  • Cybersikkerhedsspecialist
  • Sikkerhedsrådgiver til informationssikkerhed
  • It-sikkerhedsansvarlig

Du kan – ud over din nye viden om it-sikkerhed – bidrage til dit fremtidige job med den uddannelsesbaggrund, du har – fx din viden om programmering, systemudvikling eller netværk. 

Tag mere uddannelse

En professionsbacheloruddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan efter individuel ansøgning og vurdering blive optaget på en master- eller kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. 

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk