Ansøg om optagelse på professionsbachelor i it-sikkerhed

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i it-sikkerhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for sommeroptaget er 1. juli kl. 12.00. Du kan søge fra 1. februar. 

Ansøgningsfristen for vinteroptaget er 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 22. august 2018.

For vinteroptaget er der studiestart sidst i januar 2019. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Datamatiker
  • It-teknolog

Hvis vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle ansøgere på uddannelsen, vurderer vi ansøgninger ud fra nedenstående kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Ansøgers studierelevante erfaringer
  • Adgangsprøve og/eller personlig samtale (tages i anvendelse, hvis vi behøver yderligere afdækning af ansøgers studieegnethed og motivation)

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

---

Oprettelse af vinteroptaget er med forbehold for, at vi får nok kvalificerede ansøgere.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU