Ansøg om optagelse på professionsbachelor i it-sikkerhed

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i it-sikkerhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Datamatiker
  • It-teknolog

Hvis vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle ansøgere på uddannelsen, vurderer vi ansøgninger ud fra nedenstående kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Ansøgers studierelevante erfaringer
  • Adgangsprøve og/eller personlig samtale (tages i anvendelse, hvis vi behøver yderligere afdækning af ansøgers studieegnethed og motivation)

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 1. september (studiestart i januar). Oprettelse af vinteroptaget er med forbehold for, at vi får nok kvalificerede ansøgere.

Find flere svar

Læs om adgangskvotienter, udregning af gennemsnit, ventelister og meget andet