Ansøg om optagelse på professionsbachelor i it-sikkerhed

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i it-sikkerhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Datamatiker
  • It-teknolog

Hvis vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle ansøgere på uddannelsen, vurderer vi ansøgninger ud fra nedenstående kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Ansøgers studierelevante erfaringer
  • Adgangsprøve og/eller personlig samtale (tages i anvendelse, hvis vi behøver yderligere afdækning af ansøgers studieegnethed og motivation)

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 1. september (studiestart i januar). Oprettelse af vinteroptaget er med forbehold for, at vi får nok kvalificerede ansøgere.

Find flere svar

Læs om adgangskvotienter, udregning af gennemsnit, ventelister og meget andet

Søg om optagelse nu

Start på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse i januar/februar 2020