Studieordning

International handel og markedsføring

Gyldig fra juni 2017

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen

  1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
  2. Studieordningens institutionsdele fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus. De kommer i tre dele:
    Del 2: Institutionsdel (pdf)
    Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
    Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014-2016

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.