Studieordning

International handel og markedsføring

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 28-08-2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:

Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i tilrettelæggelse af eksamener på 2. semester (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i fordybelsesspor på 2. semester (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

Gyldig fra juni 2017

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen

  1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
  2. Studieordningens institutionsdele fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus. De kommer i tre dele:
    Del 2: Institutionsdel (pdf)
    Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
    Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014-2016

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.