Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

1. semester2. semester3. semester

Virksomhedens strategiske grundlag
(10 ECTS)

Kunden som udgangspunkt
(20 ECTS)

Branche og konkurrenter
(5 ECTS)

Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling
(10 ECTS)

Fordybelsesspor*:
- Strategisk markedsføring og reklame
- Indkøb og forhandling
- Projektledelse og projektsalg
- Ledelse af mennesker og organisationer
(10 ECTS)

Specialemodul *
(5 ECTS)

Praktikforløb
(15 ECTS)

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

 

 

 

* Oprettelse af de enkelte fordybelsesspor og emner for specialemoduler afhænger af antal tilmeldte studerende

På 1. og 2. semester får du undervisning i markedsføring, salg, supply chain management, ledelse, organisationsudvikling, jura og økonomi. I løbet af studiet arbejdes med tværfaglige projekter for eksterne virksomheder.

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og skrive det afsluttende bachelorprojekt.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår på hold med ca. 35 studerende – med gode muligheder for at få et godt socialt liv med dine holdkammerater.

Du vil opleve undervisning, hvor der lægges vægt på både teori og praksis. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi tager desuden på virksomhedsbesøg og afholder seminarer.

Du kommer både til at opleve faglige præsentationer fra underviserne og gruppearbejde med dine medstuderende. Da løsningen af mange rigtige problemer kræver, at du anvender flere fag, er en stor del af undervisningen tværfaglig og tematiseret.  

Uddannelsen bygger meget på det praktiske, og det er også det, som tænder mig. Man får noget teori, og så efterfølgende får man lov at prøve det ude i praksis. Erhvervsakademiet har et fantastisk samarbejde med virksomheder, som vi får lov at komme ud og besøge, og der kommer virksomheder på besøg og fortæller om, hvordan de gør. Så der er en rigtig god kemi mellem, hvad der sker ude i erhvervslivet, og hvad der sker på skolebænken.”

— Søren

En international uddannelse

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse. Et studieophold i udlandet kan erstatte dit 2. semester, og et praktikophold kan stå i stedet for praktikken på 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler af 2 ugers varighed, på en af vores spændende destinationer.

Studieordning

Læs mere