Studietilfredshed

- professionsbachelor i international handel og markedsføring

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 87%
2015
svar fra 83%
2016
svar fra 69%
Studieglæde
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen
60 69 66
Udbytte
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen
65 73 70
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre
73 79 75
Vurdering af forhold som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen 66 70 66
Undervisning 68 79 74
Socialt miljø 72 80 77
Fysisk miljø -- 72 --
Udstyr og materialer -- 72 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her