Ansøg om optagelse på professionsbachelor i international handel og markedsføring

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Studiestart

Der er studiestart 22. august 2018.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom.

Se nedenfor om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

For dig, som ikke er markedsføringsøkonom

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end markedsføringsøkonom, skal du vedlægge et CV med uddannelseserfaring, relevante kurser og erhvervserfaring samt medsende dokumentation.

Du kan se dine adgangsmuligheder nedenfor. Kravene afhænger af din uddannelsesbaggrund. 

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring (deltid)
Uddannelsen er adgangsgivende med bundet fagvalg i erhvervsøkonomi og erhvervsret.  

Finansøkonom 

For at få adgang som finansøkonom skal suppleringen indeholde:

 • Logistik (anbefales)
 • Digital test (se nedenfor)

Logistikøkonom

For at få adgang som logistikøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring

Serviceøkonom

For at få adgang som serviceøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor) eller erhvervsret og logistik

Designteknolog

Adgangen som designteknolog afhænger af valg af linje – derfor vil optagelsen blive baseret på en individuel vurdering. Generelt vil der kun kunne gives merit til ansøgere, som har valgt en markedsførings-, business- eller handelslinje.

Den faglige supplering skal bestå af:

Marketinglinje og handels- eller retaillinje:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Businesslinje:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Handelsøkonom

For at få adgang som handelsøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring (kan udelades, hvis din praktik har indeholdt marketingrelaterede opgaver af et vist omfang)
 • Global økonomi

Digital test

Den digitale test foregår 30. maj kl. 13-15.30. Det er ikke tilladt at bruge nogen form for skriftlige eller elektroniske hjælpemidler.

Download pensumliste til den digitale test (pdf)

Tilmeldingsfristen er 22. maj. 

Tilmeld dig den digitale test 

Efter tilmelding får du tilsendt en mail med praktiske informationer om lokale, mødetid, m.m.

Det er karakteren fra din adgangsgivende uddannelse alene, der tæller i adgangsgrundlaget.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree). 

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagen på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du kan aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU