Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Løs komplekse opgaver inden for salg og markedsføring

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse bygger oven på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Få strategisk og praktisk viden om salg og markedsføring

Du opnår kompetencer til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver inden for salg og markedsføring. Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med salg, salgsstrategier, ledelse, kunderelationer, juridiske forhold, økonomiske analyser og virksomhedens konkurrenceevne og produktudvikling.

Læs mere om uddannelsen

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Bliv klar til globale udfordringer

Du kvalificerer dig til jobs i både nationale og internationale virksomheder, hvor du selvstændigt og professionelt kan bidrage med viden om salg og markedsføring i forhold til de globale udfordringer. Du får en professionsbachelor og kan blive ansat i jobs inden for salg, marketing, projektledelse og lignende eller videreuddanne dig på kandidatniveau.

Se flere karrieremuligheder

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Vil du uddanne dig mens du er i job? Så er en diplomuddannelse i salg og markedsføring en mulighed for dig.