Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder andre med iværksætterdrømme, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet. Vi har fokus på praktisk virksomhedsdrift, og du får fingrene ned i maskinrummet, når du skal starte din egen virksomhed – med afsæt i faglige input.

Du kommer til at opleve en optimal blanding af:

  • Faglige input, opgaver og cases
  • Gæsteforedrag og virksomhedsbesøg
  • Relevante bøger og artikler
  • Arbejde i virksomhedsteams
  • Markedsundersøgelser, observationer, interviews mv.
  • Udvikling af innovationsplaner, forretningsmodeller, forretningsplaner og vækstplaner
  • Innovation camp

Vi skaber et kreativt og socialt læringsmiljø, hvor du møder andre med iværksætterdrømme og får mulighed for at skabe et netværk, som du kan bruge i din videre karriere.

Uddannelsen er baseret på tværfaglighed. Du lærer, hvad du selv er god til, hvad du kan lære af andre, og hvad I er gode til i teamet. På denne måde bringes alles kompetencer i spil og I oplever, at I godt kan få succes, når alle bidrager.

Individuel coaching

Når du starter på uddannelsen, kortlægger vi din iværksætterprofil. Med udgangspunkt i den får du løbende individuel coaching og sparring - gennem hele uddannelsen.

Innovation Camp

Som en del af uddannelsen skal du deltage i Innovation Camp, som typisk er et intensivt 48-timers forløb, der foregår et andet sted end på akademiet. Her skal du sammen med andre udvikle idéer til løsning af en konkret problemstilling.

Hør studerende fortælle om Innovation Camp

Virksomhedsteams

Alle prøver at starter en virksomhed op i løbet af uddannelsen.

Du kommer til at arbejde i virksomhedsteams, som typisk består af 4-5 studerende med forskellige faglige og personlige kompetencer. I virksomhedsteamet sættes jeres individuelle kompetencer i spil, så de supplerer hinanden. Du kommer til at arbejde i forskellige teams i løbet af uddannelsen. Ved eksamensprojekter og under praktikopholdet sammensætter du dit eget ”Dream Team”.

Eksamensform

Eksamenerne er tværfaglige og tager udgangspunkt i dine eller virksomhedsteamets egne projekter.

  • På 1. semester er der en mundtlig eksamen med opponent, som tager udgangspunkt i en udarbejdet innovationsplan.
  • På 2. semester er der en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en udarbejdet forretningsmodel. Denne eksamen vil være en seminarpræsentation med efterfølgende diskussion om et valgfrit uddannelseselement.
  • På 3. semester skal du til eksamen i evaluering af din praktik og det afsluttende bachelorprojekt.

Studieordning

Læs mere