Studieordning

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20. august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 

Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Oversigt over læringsmål – de nationale fagelementer (pdf)
Rettelsesblad til del 3 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2016 og frem

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
  3. Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. eksamen i Forretningsmodel (1. eksterne) (pdf)

Årgang 2014-2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf)