Studieordning

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2019

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:

Del 2: Lokal del (pdf)

Del 3: Semesterdeling af læringsmål (pdf)

Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul og international sommerskole (pdf)

Årgang 2018

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 

Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Oversigt over læringsmål – de nationale fagelementer (pdf)
Rettelsesblad til del 3 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2016 og frem

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
  3. Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. eksamen i Forretningsmodel (1. eksterne) (pdf)

Årgang 2014-2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf)