3. semester

På tredje semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Praktik

15 ECTS

Læs mere om praktikken

Bachelorprojekt

15 ECTS

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – om udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Studieordning

Læs mere