2. semester - Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

På 2. semester er der fokus på vækstmuligheder og deres realisering på kort og lang sigt.

Det er ligeledes på 2. semester, at du sammen med dit virksomhedsteam etablerer en konkret virksomhed/et projekt. Jeres virksomhed/idé kan herefter deltage i forskellige iværksætterkonkurrencer. Som afslutning på semestret skal I udarbejde en samlet forretningsmodel for jeres virksomhed.

På semesteret skal du desuden vælge din specialisering (15 ECTS). I foråret 2014 blev følgende fag udbudt:

  • Intrapreneurship
  • Oplevelsesøkonomi og events
  • Import and Export
  • Emerging markets

Udbuddet af specialeretninger tilpasses og justeres løbende.

Specialiseringen består af undervisning, selvstudier og et afsluttende projektarbejde. Du kan evt. vælge at tage en del af din specialisering på et Summer School ophold i Malaysia eller Tanzania.

I løbet af semesteret får du to ugers international inspiration, når vi flytter ‘teltpælene’ til udlandet. Du skal selv finansiere turen.

2. semester afsluttes med en mundlig eksamen, som tager udgangspunkt i den udarbejdede forretningsmodel. Denne eksamen vil være en seminarpræsentation med efterfølgende diskussion om det valgfrie uddannelseselement.

Læs mere om fagene på semesteret herunder:  

Vækst

10 ECTS

Du får kompetencer til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder i en etableret virksomhed. Med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie skal du lære at vurdere, begrunde og vælge den nødvendige strategi, som understøtter virksomhedens vækst.

Vækstiværksætteren

5 ECTS

Du får de nødvendige værktøjer, så du kan håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed. Du lærer om strategisk ledelse, kommunikation med interne og eksterne interessenter og udvikling af virksomhedens kompetencer og organisation.

Studieordning

Læs mere