Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre. Den indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

På uddannelsen har du fag inden for:

 • innovation, udvikling og vækst
 • ledelse og netværk
 • praktisk virksomhedsdrift

Desuden kan du specialisere uddannelsen i den retning, du ønsker, med det valgfrie uddannelseselement og praktikken.

Læs mere om de enkelte semestre:

1. semester2. semester3. semester

Innovationsproces 
(30 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship
 • Personligt lederskab
 • Samarbejde og facilitering

Forretningsmodel
(20 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship

Employability
(5 ECTS)

Specialemodul
(5 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS) 

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

På uddannelsen får du innovative og kreative kompetencer, men du lærer også at tage initiativ, organisere og planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du kommer til at arbejde tværfagligt - og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

På speciale-modulet på 2. semester fordyber du dig i et selvvalgt emne. I samarbejde med en medstuderende udarbejder du et litteraturstudie og deltager i en seminarrække – sammen med andre studerende, som arbejder med et lignende emne. 

Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder andre med iværksætterdrømme, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet.

Du får bl.a.: 

 • Individuel coaching og sparring
 • Arbejde i virksomhedsteams med forskellige faglige og personlige kompetencer
 • Tværfaglige eksamener med udgangspunkt i egne projekter
 • 48-timers intensive Innovation Camps

Læs mere om undervisningen

Praktikophold og bachelorprojekt

På 3. semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – som udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Tag til udlandet i praktik eller sommerskole

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Studieordning

Læs mere