Karriere

Med uddannelsen i innovation og entrepreneurship bliver du i stand til at skabe og drive din egen virksomhed eller innovationsprojekter. Du er trænet i at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter, og du får en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant for virksomheder med innovationspotentiale.

Unik og efterspurgt jobprofil

Kombinationen af denne overbygnigsuddannelse og din erhvervsakademiuddannelse giver dig en anderledes og unik profil. De studerende, som dimitterer som professionsbachelorer i innovation og entrepreneuship vil alle have hver deres særlige profil afhængig af uddannelsesbaggrund og specialisering.

Innovative og entreprenante medarbejdere er efterspurgte i erhvervslivet. Du kan typisk finde beskæftigelse som:

  • iværksætter 
  • projektmedarbejder eller -leder på udviklingsprojekter
  • medarbejder, medejer eller leder i en innovativ virksomhed
  • medarbejder i en udviklingsafdeling

Få en lang videregående uddannelse

Uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse. Du kan videreuddanne dig med en relevant kandidat- eller masteruddannelse. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på masterniveau.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk