Ansøg om optagelse på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund. 

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Find flere svar

Læs om adgangskvotienter, udregning af gennemsnit, ventelister og meget andet