Ansøg om optagelse på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Ny ansøgningsfrist for studiestart i august 2018

Ansøgningsfristen er forlænget til 1. juli 2018 kl. 12.00.

Hvis du søger efter 1. juni 2018 kl. 12.00, indkaldes du ikke til en optagelsessamtale. Din ansøgnings bliver alene vurderet på baggrund af dit vægtede gennemsnit.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juni kl. 12.00.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. februar.

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00.

Studiestart

Der er studiestart den 22. august 2018.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Der er optagelsessamtale til uddannelsen.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund. 

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger og alle kvalificerede ansøgere indkaldes til optagelsessamtale. 

Hvis du ikke kan deltage i optagelsessamtalen, bliver din ansøgning alene vurderet på baggrund af dit vægtede gennemsnit.

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Vær opmærksom på, at vi vægter optagelsessamtalen og den motiverede ansøgning højt i den samlede vurdering.   

Optagelsessamtale

Inden din optagelsessamtale skal du fremsende din motiverede ansøgning. Detaljer herom vil fremgå af din indkaldelse.

Med udgangspunkt i din motiverede ansøgning kommer du til en 15 min. individuel optagelsessamtale, hvor du skal begrunde din motivation for at søge uddannelsen.

Til samtalen lægger vi desuden vægt på følgende kriterier. Bemærk at kravene ikke står i prioriteret rækkefølge:

 • Motivation og ”drive”
 • Vedholdenhed
 • ”Need for achievement” (et behov for at præstere)
 • Kreativitet
 • Tilpasningsevne
 • Fagligt niveau.

Vi indkalder til optagelsessamtalen. Vi kontakter dig på den mail, som du har opgivet i din ansøgning.

Optagelsessamtalen finder sted i perioden 11.-25. juni 2018.

Den motiverede ansøgning

Den motiverede ansøgning (1-2 sider) skal indeholde:

 • Levnedsbeskrivelse: En kort beskrivelse af dit liv indtil nu med uddannelse, fritidsaktiviteter og evt. rejser mv. 
 • Begrundelse for, hvorfor søger du ind på uddannelsen
 • Hvad vil du bidrage med på studiet?
 • Hvordan kan dine medstuderende få gavn af dine faglige og personlige kompetencer?
 • Hvilke tanker har du gjort dig om fremtiden?
 • Eksempler på innovative og/eller entreprenante aktiviteter/initiativer du har gennemført
 • Vedlæg billede 

Vi skal have modtaget den motiverede ansøgning før optagelsessamtalen. 

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagen på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du kan aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU