Studieordning

Professionsbachelor i e-handel

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 20. august 2017.

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Studieordningens nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark:
Del 1: National del (pdf)

Studieordningens institutionsdele fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Institutionsdel (pdf)