Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i e-handel bliver du specialist i e-handel med fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content

Uddannelsen består af tre semestre og starter med et brobygningsforløb, hvor I - på tværs af uddannelsesbaggrund - bringes på samme niveau mht. teorier og modeller.

1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience og dataanalyse. Du skal allerede på 1. semester finde en praktikvirksomhed, idet praktikken starter på 2. semester. Praktikken er anderledes sammensat end ved mange af de øvrige uddannelser, idet du som studerende er i praktik løbende med undervisningen på 2. semester .

På 2. semester får du specialiseret viden om advanced digital marketing, creative content og dataanalyse. Samtidig med undervisningen opstarter praktikken, som er fordelt over 2. og 3. semester. Praktikken starter med en introduktionsuge primo marts måned, og derefter er du i en periode af 8 uger i praktik 2 dage om ugen, hvor du løser opgaver primært med udgangspunkt i fagene på 2. semester. 

På 3. semester er du i praktik to dage om ugen i 15 uger. Derudover skal du fordybe dig teoretisk i et emne inden for e-handel, som kan være relevant for din virksomheds videre udvikling. Som afslutning på 3. semester skriver du et bachelorprojekt. 

1. semester2. semester3. semester

Brobygning (5 ECTS)

Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

E-handelsteknologier (5 ECTS)

Costumer experience (5 ECTS)

Dataanalyse I (5 ECTS) 

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)  

Dataanalyse II (5 ECTS)

Advanced digital marketing (10 ECTS)

Creative content - specialisering (10 ECTS)

Praktik (5 ECTS)  

Fordybelsesspor (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)  

Praktik i en e-handelsvirksomhed

Under hele uddannelsen er du tilknyttet en virksomhed, der arbejder med e-commerce. Her er du i praktik 2 dage om ugen, hvor du afprøver din nye viden i praksis og får praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Undervisningen på uddannelsen er tilrettelagt i tæt samarbejde med praktikvirksomhederne. Du får således en tilpasset teoretisk ballast, som på bedste vis understøtter dine opgaver under praktikopholdet.

I praktikvirksomheden har du en unik mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer inden for digital marketing og e-commerce. Du vil opleve, at emner, teorier og modeller på uddannelsen hænger sammen med de opgaver, som du har ude i praktikken.

Læs mere om praktikken

Se video: Det siger Frederikke og René om uddannelsen i e-handel

Vær opmærksom på påkrævede udgifter på studiet

Når du skal oprette din egen webshop, kan det blive nødvendigt, at du køber dit eget domæne inkl. hosting til ca. 400 kr. På studiet får du brug for studenterversionen af Adobe Creative Cloud Fotografi i ca. 12 måneder. Prisen er ca. 1.100 kr. Du skal desuden regne med en udgift til at deltage i en e-handelskonference i Danmark.

Studieordning

Find din studieordning