Uddannelsens opbygning

Som professionsbachelor i e-handel bliver du specialist i e-handel med fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content

Uddannelsen består af tre semestre og starter med et brobygningsforløb inden studiestart, hvor I - på tværs af uddannelesbaggrund - bringes på samme niveau mht. teorier og modeller. Forløbet foregår som selvstudie med en afsluttende eksamen.

1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience og advanced digital marketing. Du skal allerede på 1. semester finde en praktikvirksomhed, idet praktikken starter i begyndelsen af 2. semester med to sammenhængende uger.

På 2. semester får du specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. En dag om ugen arbejder du i praktikvirksomheden, hvor du løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.

På 3. semester er du i praktik to dage om ugen. Derudover skal du fordybe dig i et emne, du har valgt i samarbejde med din virksomhed. Som afslutning skriver du et bachelorprojekt.

1. semester2. semester3. semester

Brobygning (5 ECTS)

Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

E-handelsteknologier (5 ECTS)

Costumer experience (5 ECTS)

Advanced digital marketing I (5 ECTS) 

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)  

Dataanalyse (10 ECTS)

Advanced digital marketing II (5 ECTS)

Creative content - specialisering (10 ECTS)

Praktik (5 ECTS)  

Valgfrit element - valgfag (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)  

Praktik i en e-handelsvirksomhed

Under hele uddannelsen er du tilknyttet en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik 1-3 dage om ugen. Her skal du afprøve din nye viden i praksis og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel – lige til at sætte på CV’et.

Undervisningen på uddannelsen er tilrettelagt i tæt samarbejde med praktikvirksomhederne. Du får således en tilpasset teoretisk ballast, som på bedste vis understøtter dine opgaver under praktikopholdet.

I praktikvirksomheden har du en unik mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer inden for e-handel. Opgaver på uddannelsen stilles i høj grad i samarbejde med virksomhederne, og du vil opleve, at emnerne i undervisningen spiller tæt sammen med opgaverne i praktikvirksomheden.

Læs mere om praktikken

Se video: Det siger Frederikke og René om uddannelsen i e-handel

Studieordning

Find din studieordning

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej