Praktik

Under uddannelsen er du tilknyttet som praktikant hos en virksomhed

I praktikken afprøver du dine nye kompetencer i en virksomhed med e-handel og får indsigt i arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Praktikken er en vigtig del af uddannelsen. Du er i praktikvirksomheden:

  • Én introduktionsuge i virksomheden primo marts måned (uge 10)
  • Derefter to dage om ugen på 2. semester (hver tirsdag og onsdag i 8 uger)
  • To dage om ugen på 3. semester (hver tirsdag og onsdag i 15 uger)

På 3. semester skal du skrive et afsluttende bachelorprojekt, som oftest vil tage udgangspunkt i en aktuel problemstilling i praktikvirksomheden, der har din interesse.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed allerede på 1. semester. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed fx via vores karrierecenter og jobportalen.

Eksempler på praktikvirksomheder

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik.

Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Skal I have en praktikant?

Information for virksomheder om praktiksamarbejde