3. semester

På tredje semester specialiserer du dig yderligere gennem dit praktikophold og dit bachelorprojekt.

Med praktikken og bachelorprojektet kan du skabe den faglige profil, du ønsker skal være din styrke i dit kommende job.

Praktikophold (15 ECTS)

I praktikken komme du ud i en relevant virksomhed eller organisation, du selv vælger, og deltager i deres hverdag og projekter. Du kommer til at opleve et professionelt fagligt miljø og bliver udfordret på din teoretiske og praktiske viden fra uddannelsen, når konkrete opgaver skal løses. Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende eksamensprojekt.

Læs mere om praktikken

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Det afsluttende bachelorprojekt tager for de fleste studerendes vedkommende udgangspunkt i virksomhedspraktikken. Du skal gennem projektarbejde specialisere dig i et afgrænset område inden for digital konceptudvikling.

Studieordning

Find din studieordning