Uddannelsen

Uddannelsen består af 3 semestre og indeholder en obligatorisk fællesdel, en studieret­ningsdel på 2. semester, en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt.

1. semester2. semester3. semester

Koncept- og forretningsudvikling
(10 ECTS)

Projektledelse A
(5 ECTS)

Brugerundersøgelser og metode
(5 ECTS)

Videnskabsteori
(5 ECTS) 

Teknologiforståelse
(5 ECTS)

Kommunikation og marketing
(10 ECTS)

Projektledelse B
(5 ECTS)

Vælg studieretning:

Digital design
(15 ECTS) 

eller

Digital commerce
(15 ECTS)

Læs mere om 2. semester

Praktik
(15 ECTS)

Bachelorprojekt 
(15 ECTS)

Læs mere om 3. semester

Studieordning

Find din studieordning