Uddannelsen

Uddannelsen består af 3 semestre. 

1. semester2. semester3. semester

Konceptudvikling og værdiskabelse
(10 ECTS)

Projektledelse 
(5 ECTS)

Brugerundersøgelse og metode
(5 ECTS)

Videnskabsteori
(5 ECTS) 

Teknologiforståelse
(5 ECTS)

Digital kommunikation og markedsføring 
(10 ECTS)

User experience
(15 ECTS)

Valgfag 
(5 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Bachelorprojekt 
(15 ECTS)

Læs mere om 3. semester

Studieordning

Find din studieordning