Ansøg om optagelse på professionsbachelor i digital konceptudvikling

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i digital konceptudvikling på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.00.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Studiestart

Studiestart er 22. august 2018.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Datamatiker
  • Designteknolog
  • E-designer
  • Multimediedesigner
  • Markedsføringsøkonom*
  • Serviceøkonom*

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

*Hvis du er uddannet markedsføringsøkonom eller serviceøkonom, kan du søge om optagelse uden supplering på Erhvervsakademi Aarhus. 

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.  Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagen på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du kan aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU