Optagelse med særlig tilladelse - individuel vurdering

Hvis ikke du lever op til de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse ud fra en individuel vurdering af dine kompetencer. Husk at markere, at du søger om optagelse med særlig tilladelse i din kvote 2 ansøgning på optagelse.dk. Husk også at uploade dokumentation for dine kompetencer sammen med en begrundelse for din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00 senest det år, du søger om optagelse. For uddannelser med vinterstart er fristen den 1. december kl. 12.00.

Kontakt en studievejleder for at få mere vejledning om individuel vurdering.

Særligt for 1½-årige professionsbacheloruddannelser

Hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund end den direkte adgangsgivende og gerne vil høre om dine muligheder for - og eventuelle krav om - supplering, kan du kontakte en studievejleder for mere information.