Andre vigtige datoer

Studiestart i august

26. juli Første dag du kan søge om SU til en uddannelse, du har søgt via optagelse.dk.
28. juli Du får svar på din ansøgning. Evt. ledige studiepladser annonceres her
1. august kl. 12.00 Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen.
2. august kl. 12.00 Sidste frist for at af- eller bekræfte din studieplads.
14. august kl. 12.00 Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser. 
15. august  Hvis du er optaget på standby, får du senest svar på, hvornår du kan starte.
Mandag uge 35 Studiestart for alle erhvervsakademi- og 3½-årige professionsbacheloruddannelser.

Studiestart i januar

11. december Du får svar på din ansøgning.
13. december kl. 12.00 Sidste frist for at bekræfte din studieplads.
18. december Evt. ledige studiepladser annonceres her 
20. december kl. 12.00 Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen. 
1. januar Første dag du kan søge om SU til den uddannelse, du er optaget på.
5. januarkl. 12.00 Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser.
Medio januar  Du får svar på din ansøgning til uddannelser med ledige pladser.
Ultimo januar Studiestart for uddannelser med vinteroptag.

Ansøgningsfrister

Se hvilken ansøgningsfrist, du skal overholde

Kom til infomøde om videregående uddannelser

Besøg os 1. november 2018.

Se program, tid og sted her