Statistik: Kvotefordeling og adgangskvotienter

Se fordelingen af, hvor mange vi optager i hhv. kvote 1 og 2.       

Se også adgangskvotienten ved de seneste optag på uddannelsen. En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

UddannelserOptag 2017: Vinter
Optag 2018: Sommer
Erhvervsakademiuddannelser
Automationsteknolog Ikke udbudt
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 40
Adgangskvotient: alle optaget

Autoteknolog 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 5
Adgangskvotient: alle optaget
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 26
Adgangskvotient: alle optaget

Byggekoordinator Ikke udbudt
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 14
Adgangskvotient: alle optaget

Datamatiker 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 34
Adgangskvotient: 4,7
65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 101
Adgangskvotient: 5,8

Financial controller Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 45
Adgangskvotient: 6,4

Finansøkonom Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 190
Adgangskvotient: 5,8

It-teknolog 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 12
Adgangskvotient: alle optaget
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 18
Adgangskvotient: 7,0

Jordbrugsteknolog Ikke udbudt 30% optages i kvote 1
70% optages i kvote 2
Antal optagne: 145
Adgangskvotient: 3,6

Laborant 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 30
Adgangskvotient: 3,0
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 42
Adgangskvotient: 4,0

Markedsføringsøkonom - herunder de enkelte linjer 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 77
Adgangskvotient: 2,1
65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 320
Adgangskvotient: 5,9

Miljøteknolog Ikke udbudt 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 21
Adgangskvotient: alle optaget
Multimediedesigner 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 75
Adgangskvotient: alle optaget
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 94
Adgangskvotient: 7,3

Serviceøkonom Ikke udbudt 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 74
Adgangskvotient: 6,9

Produktionsteknolog Ikke udbudt 35% optages i kvote 1
65% optages i kvote 2
Antal optagne: 25

Adgangskvotient: alle optaget

3½-årige professionsbacheloruddannelser
Finansbachelor Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 185
Adgangskvotient: 7,1

Fødevareteknologi og -applikation Ikke udbudt 70% optages i kvote 1
30% optages i kvote 2
Antal optagne: 22
Adgangskvotient: alle optaget

Økonomi og informationsteknologi Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 72
Adgangskvotient: 3,3
1½-årige professionsbacheloruddannelser (uden for kvote-systemet)
Digital konceptudvikling Antal optagne: 35
Adgangskvotient: 3,7

Antal optagne: 72
Adgangskvotient: 6,25

E-handel Ikke udbudt.  Antal optagne: 40
Adgangskvotient: 6,96
Innovation og entrepreneurship Ikke udbudt Antal optagne: 108
Adgangskvotient: alle optaget

International handel og markedsføring Antal optagne: 32
Adgangskvotient: alle optaget
Antal optagne: 115
Adgangskvotient: 5,43

It-sikkerhed Ikke udbudt Antal optagne: 34
Adgangskvotient: alle optaget

Jordbrugsvirksomhed Ikke udbudt Antal optagne: 36
Adgangskvotient: alle optaget
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal optagne: 13
Adgangskvotient: alle optaget

Antal optagne: 20
Adgangskvotient: alle optaget

Produktudvikling og teknisk integration Ikke udbudt Antal optagne: 11
Adgangskvotient: alle optaget
Softwareudvikling Antal optagne: 26
Adgangskvotient: 3,5
Antal optagne: 10
Adgangskvotient: 8,8

Webudvikling Antal optagne: 25
Adgangskvotient: alle optaget

Antal optagne: 31
Adgangskvotient: alle optaget
Internationale uddannelser
AP degree programmes
Agro Business and Landscape Management
Study line: Environmental Management
Ikke udbudt 30% optages i kvote 1
70% optages i kvote 2
Antal optagne: 16
Adgangskvotient: alle optaget

Chemical and Biotechnical Science Ikke udbudt 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 31
Adgangskvotient: alle optaget
IT Technology 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 17
Adgangskvotient: alle optaget
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 22
Adgangskvotient: 7,0

Marketing Management Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 73
Adgangskvotient: 6,4

Multimedia Design and Communication 50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 34
Adgangskvotient: alle optaget
50% optages i kvote 1
50% optages i kvote 2
Antal optagne: 71
Adgangskvotient: 7,3

Bachelor's programmes
Financial Management and Services Ikke udbudt 65% optages i kvote 1
35% optages i kvote 2
Antal optagne: 31
Adgangskvotient: alle optaget
Bachelor's top-up programmes (uden for kvote-systemet)
Agricultural and Environmental Management Ikke udbudt
Antal optagne: 18
Adgangskvotientalle optaget

 
Chemical and Biotechnical, Food and Process Technology Antal optagne: 13
Adgangskvotient: alle optaget
Antal optagne: 10
Adgangskvotient: alle optaget
Digital Concept Development Antal optagne: 35
Adgangskvotient: 3,7
Antal optagne: 34
Adgangskvotient: 8,14

Innovation and Entrepreneurship Ikke udbudt Antal optagne: 34
Adgangskvotient: ikke relevant

International Sales and Marketing Management Ikke udbudt Antal optagne: 26
Adgangskvotient: 7,05
Product Development and
Integrative Technology
 Ikke udbudt Antal optagne: 15
Adgangskvotient: 7
Web Development Antal optagne: 25
Adgangskvotient: alle optaget
Antal optagne: 30
Adgangskvotient: 3,63