Om uddannelsen

Uddannelsen består af 4 semestre. Den er opbygget med 6 temaer: vand og miljøforståelse, industri, spildevand, jord, rent vand samt en større industri-case. I temaerne indgår der en del laboratorie- og feltarbejde. På 3. semester er der en specialiseringsdel, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for det område, du gerne vil arbejde med.

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Derudover gennemfører du det afsluttende projekt, som kan tage udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed.

1. semester2. semester

Vand og Miljøforståelse
(11 ECTS)

 • Almen kemi
 • Matematik og it
 • Datahåndtering
 • Energikredsløb
 • Biodiversitet
 • Feltuge

Industri (19 ECTS)

 • Energi
 • Kommunikations-
  teori
 • Ressourceforbrug
 • Affald
 • Biogas
 • Biokemi
 • Luft
 • Klima
 • Internt miljø
 • Økonomi

Spildevand (10 ECTS)

 • Spildevands-
  rensning
 • Styring og regulering
 • Mikrobiologi
 • Organisk kemi

Jord (12 ECTS)

 • Jordlag og jordtyper
 • Økotoxikologi og forurening
 • Jordrensning
 • Projektopbygning

Rent vand (8 ECTS)

 • Grundvand
 • Boringer
 • Kvalitet
 • Forvaltning
 • Sagsbehandling

3. semester

4. semester

Industri-case (20 ECTS)

 • Renere teknologi
 • Forretnings-
  forståelse
 • Arbejds-
  instruktioner
 • Kommunikation
 • Miljøgodkendelse 
 • Life Cycle Assessment (LCA)

Valgfri specialisering
(10 ECTS)
Fx i:

 • Miljøstyring
 • Boringer
 • Forvaltning
 • Affald

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende 
eksamensprojekt
(15 ECTS)

 

Som miljøteknolog kan du:

 • foreslå, hvordan en virksomhed minimerer energiforbruget, optimerer udnyttelsen af sine råvarer og anvender ressourcerne optimalt
 • foretage målinger på miljøområdet, behandle og vurdere data og kommunikere og vejlede om resultaterne internt i organisationen og mellem virksomhed og myndighed
 • udregne, indhente tilladelser til og implementere økonomisk rentable miljøforbedringer, som overholder miljølovgivningen
 • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser, herunder håndtere uhensigtsmæssige udslip – her og nu
 • varetage drift af anlæg til rensning af spildevand, jord og luft
 • komme med forslag til genbrug og genanvendelse af affaldsprodukter
 • formidle viden om og undervise i praktiske miljømæssige forhold samt anvende sin viden om lovgivning, regler og retningslinjer i praksis.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, praktisk arbejde, gruppe- og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. 

På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, hvor du løbende kommer til at anvende det, du lærer - blandt andet igennem praktisk arbejde i vores moderne laboratorier, og når du fx skal udtage prøver eller udføre opgaver med pilotanlæggene.

En international uddannelse

Der er mulighed for at tage specialiseringsdelen, praktik og/eller det afsluttende projekt i udlandet. Læs mere her.

Studieordning

Læs mere

Uffe finder alternativer til kemikalier

Uffe er i praktik hos belysnings- og designvirksomheden Louis Poulsen Lighting A/S.

Læs om praktikopholdet

Tværfagligt studieprojekt med beton og regnvand

To danske miljøteknologstuderende og to internationale laborantstuderende undersøger, om karbonatiseret beton kan rense regnvand fri for tungmetaller.

Læs mere om projektet

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej