Sara vil gøre en forskel

Den ene dag oprenser hun vand på skolens rensningsanlæg. Den næste dag er hun på Djursland for at lave nedsivningsforsøg og hårdhedsanalyse af lerjord. På miljøteknologuddannelsen får Sara lov til at lære det hele fra bunden.

22-årige Sara Ford Kvistgaard er miljøteknologstuderende – oven i købet en af landets første. Det synes Sara godt om, for så kan hun være med til at præge uddannelsen.

”Det er en spændende uddannelse, og lærerne er lydhøre over for os,” konkluderer hun.

Miljøbevidst

Sara interesserer sig for miljø og vil gerne arbejde som projektleder inden for fx udvikling af biogas. På miljøteknologuddannelsen kommer hun godt rundt om mange forskellige aspekter, siger hun.

”Jeg kan godt lide, at man lærer om konsekvenserne af, hvad vi gør ved miljøet. Fordi uddannelsen er bred, er man ikke tvunget til at fokusere på kun ét emne,” siger Sara.

Rundt om det hele

Sara er i færd med sit 2. semester, hvor hun lærer om jordlag, jordtyper, jordrensning.På 1. semester lærte hun bl.a. om vand og industri:

”På uddannelsen kommer vi rundt om alt lige fra spildevandsrensning til økotoksikologi og miljøgodkendelser. Vi har været på virksomhedsbesøg og selv prøvet at lave forsøg i laboratoriet. En dag var vi på tur til Karlby Klint på Djursland for at lave nedsivningsforsøg i lerjord og hårdhedsanalyse af den kalkholdige jord derude,” fortæller Sara, der er glad for at have fundet en uddannelse, som giver mening.

”Det er vigtigt at værne om miljøet. Jeg siger ikke, at jeg vil redde verden, men hvis jeg kan gøre en lille forskel betyder det også noget.”

Industricase, speciale og praktik

På 3. semester kommer der igen fokus på miljøteknologien i industrien. Her skal Sara og resten af holdet bl.a. arbejde med en case, der fx kan omfatte renere teknologi og bæredygtighed i en virksomhed.

På 4. semester skal de studerende i praktik i en virksomhed og udarbejde deres afsluttende eksamensprojekt, der ligeledes kan tage afsæt i en reel problemstilling i en virksomhed.