Miljø

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder følgende uddannelser inden for miljø: 

Miljøteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der vil arbejde med kvalitetssikring og forbedring af virksomhedens miljøindsats. Som miljøteknolog sikrer du, at virksomheden er bæredygtig, mindsker forureningen og overholder miljølovgivningen.Læs mere

Jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur

2-årig erhvervsakademiuddannelse for dig, der bekymrer sig om naturen. Bliv rustet til at arbejde med miljøforhold fx planlægning af naturpleje, jord- og grundvandsforurening, miljøovervågning og -tilsyn og naturgenopretning.Læs mere

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed med speciale i miljø og natur

1½-årig professionsbacheloruddannelse, hvor du får viden og værktøjer til at løse komplekse problemstillinger i ledelses-, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger og bidrage til udviklingen inden for jordbrugsområdet.Læs mere