Uddannelsens opbygning

Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation

Uddannelsen varer 3½ år fordelt over 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Gennem hele uddannelsen vil du opleve, at den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

1.-4. og 6. semester afsluttes med et fødevareprojekt. I projektet omsætter du dine opnåede færdigheder inden for teknologi, analyse, innovation og kvalitetssikring til at håndtere praksisnære drifts-og udviklingsmæssige problemstillinger. Det sker i samarbejde med virksomheder fra fødevarebranchen.

På 5. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed i Danmark eller i udlandet, og på 7. semester skriver du dit afsluttende bachelorprojekt i tæt samarbejde med en virksomhed.

Her kan du se uddannelsens opbygning:

1. semester Fødevareteknologi 1: Fødevarekemi og mikrobiologi (10 ECTS)
Fødevarekemi (10 ECTS)
Fødevaremikrobiologi (3 ECTS)
Statistik (2 ECTS)
Projektformidling og kommunikation (2 ECTS) 
Fødevareprojekt 1 (3 ECTS)
2. semester Fødevareteknologi 2: Forarbejdning af fødevarer (10 ECTS)
Fysisk kemi (5 ECTS)
Anvendt matematik (5 ECTS)
Statistik og forsøgsplanlægning (5 ECTS) 
Fødevareprojekt 2 (5 ECTS)
3. semester Fødevareteknologi 3: Fødevareproduktion (10 ECTS)
Ingredienser og funktionalitet (5 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)
Bioteknologi (5 ECTS) 
Fødevareprojekt 3 (5 ECTS)
4. semester Fødevareteknologi 4: Holdbarhed af prøver (10 ECTS)
Produktions- og kvalitetsstyring (5 ECTS)
Forsøgsplanlægning og multivariat dataanalyse (5 ECTS) 
Valgfag (5 ECTS)

Fødevareprojekt 4 (5 ECTS)
5. semester Praktik i en virksomhed
6. semester Valgfag inden for fødevareteknologi (10 ECTS)
Innovation (5 ECTS)
Organisationsteori og økonomi (5 ECTS)
Fødevaresikkerhed og lovgivning (5 ECTS)
Fødevareprojekt 5 (5 ECTS) 
7. semester Videnskabsteori og etisk analyse (5 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)
Bachelorprojekt (20 ECTS) 

Teoretisk viden og praktisk arbejde

Gennem hele uddannelsen er den teoretiske undervisning tæt koblet til det praktiske arbejde. Vi har fokus på, at du kan omsætte din nye teoretiske viden i praksis. Du vil opleve et tæt samarbejde med erhvervslivet, og du kommer til at løse konkrete udfordringer fra virksomheder i løbet af uddannelsen.

En international fødevareuddannelse

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur, da engelsk er koncernsproget i mange fødevarevirksomheder. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt. Skriftlige eksamensprojekter og eksamen foregår på dansk.

Drømmer du om at arbejde i en international fødevarevirksomhed? Så har du gode muligheder for at styrke dit CV med et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse.

Hvad er fødevareapplikation?

Den 3½-årige uddannelse handler både om fødevareteknologi og fødevareapplikation. Er du i tvivl om begreberne, får du vores forklaring her:

 • Teknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion.
 • Applikation i fødevarebranchen er bl.a. at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer. Applikationer sker fx, når virksomheder afprøver nye hjælpestoffer i fødevareproduktionen for at forbedre produkter eller produktionsmetoder. Applikation er også, når virksomheder afprøver deres produkter i nye sammenhænge. Applikation kan fx ske i et bagerilaboratorium, hvor kundens brød fremstilles vha. virksomhedens produkter, eller i et chokoladelaboratorium, hvor man med udgangspunkt i nye råvarer prøver at anvende kendte chokoladeprodukter i nye desserter.

10 konkrete ting, du lærer

Gennem uddannelsen lærer du både teori og får hands-on erfaring med teknologi og applikation, så du fx kan:

 • Måle indholdet af sunde fedtstoffer
 • Bruge bakterier til at fremstille nye fødevarer
 • Styre, hvordan en øl kommer til at smage godt
 • Arbejde med funktionelle ingredienser
 • Styre fødevaresikkerheden i en virksomhed
 • Beregne, hvor længe kød skal varmes for at slå farlige bakterier ihjel
 • Arbejde med avancerede fødevareprocesser
 • Måle knækket i chokoladeovertræk
 • Sammensætte et smagspanel til fx mælkeprodukter
 • Forhindre svindel med fødevarer

Interesseret? Sådan søger du om optagelse