Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Styrk dine kompetencer inden for jordbrugsområdet

Uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed er en 1½-årig overbygningsuddannelse for blandt andet jordbrugsteknologer. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Du styrker dine kompetencer inden for jordbrugsområdet og bliver bedre rustet til at analysere, planlægge, udvikle og kommunikere dit fagområde. Du får viden og værktøjer, så du bliver i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i ledelses, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger.

Med en opdateret bred viden bliver du en medarbejder, der kan matche det udfordrende marked, og som samtidig kan bidrage til udvikling og fremdrift inden for jordbrugets fagområde.

To studieretninger: Specialiser dig i biologi eller økonomi

Vi tilbyder to studieretninger på uddannelsen:

  • Jordbrugsbiologi (opdelt i specialerne 'husdyr' og 'miljø og natur')
  • Jordbrugsøkonomi (opdelt i specialerne 'økonomi' og 'landskab og anlæg')

Læs mere om uddannelsen

Atli brænder for bæredygtighed

Atli Rafnsson er i praktik som miljømedarbejder på Samsø, hvor han arbejder med affaldssortering.

Læs historien

Arbejd med komplekse problemstillinger inden for jordbrug

Med en professionsbachelor sikres du en større grundviden, som du kan anvende i dit job efter uddannelsen. Du bliver bedre til igen og igen at søge ny viden, når det kræves, og du bliver den medarbejder, som kan sikre udvikling og fremdrift i en virksomhed, som arbejder med komplekse problemstillinger inden for jordbrugsområdet.

Læs mere om karrieremuligheder.

En international uddannelse

Hvis du ønsker at arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer ved at studere på den internationale linje. Bemærk at optagelse på den internationale linje kræver bestået engelsk B eller tilsvarende.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Tretommervej 31
8240 Risskov

Find vej