Om uddannelsen til jordbrugsteknolog

Uddannelsen består af 4 semestre og er sammensat af en række fællesfag og fag fra en af studieretningerne, som du vælger inden studiestart. I fællesfagene - som udgør ca. halvdelen af uddannelsen - undervises du i erhvervs- og virksomhedslære, ledelse og kommunikation og jordbrugets styringssystemer. Resten af fagene er målrettet den studieretning, du vælger.

Studiet rummer også tværfaglige elementer, fx globalisering, markedsføring, ledelse og økonomi. Det er en fordel for dig, fordi du på den måde lærer at placere dit fagområde i en tværfaglig sammenhæng.

Studieretninger

Du skal vælge en studieretning fra begyndelsen af uddannelsen. Der er følgende muligheder:
Miljø og natur
Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business manager
Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business economist
Husdyrproduktion - kvæg
Husdyrproduktion - svin
Husdyrproduktion - hest
Landskab og anlæg
Planteproduktion - landbrug
Planteproduktion - gartneri
Environmental Management (international linje)

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i løbet af studiet: Valgfag og projekter giver dig mulighed for at vælge emner at arbejde med, som har din særlige interesse.

Undervisning

Undervisningen foregår på mindre hold og veksler mellem klasseundervisning, projektarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, cases, tværfagligt samarbejde og selvstudium.

Kontakt til virksomheder og erhvervsrelaterede problemstillinger giver dig en god fornemmelse for, hvad erhvervet har brug for, og hvad du selv kan bidrage med.

Eksamensformen er tilpasset de enkelte fag og kan være mundtlig, skriftlig, løbende evaluering eller en eksamen. Der vil forekomme litteratur på engelsk.

Praktik og afsluttende projekt

Du afslutter uddannelsen med et praktikophold på 10 uger i en relevant virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt. Projektet skriver du inden for den studieretning, du har valgt. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

Udlandsophold

Du kan vælge at tage en del af dit studium i udlandet. Mange studerende rejser ud i løbet af deres uddannelse, og destinatonerne er mange, da der ude i verden er stor efterspørgsel efter de kompetencer, en dansk jordbrugsteknolog besidder. Et udlandsophold giver dig mulighed for at se dit fagområde i en global sammenhæng og for at knytte kontakter på tværs af landegrænser.

Læs mere om dine muligheder for udlandsophold (på engelsk)