Jordbrugsteknolog

Brænder du for at arbejde med miljø og natur, husdyr, planter, gartneri, landskab og anlæg, jordbrugsøkonomi eller teknik og bygninger? Og vil du være en del af udviklingen af nye teknologier og metoder inden for jordbrugsområdet? Så er uddannelsen til jordbrugsteknolog noget for dig.

Studieretninger

Du skal vælge studieretning fra begyndelsen af uddannelsen. Der er følgende muligheder:
Miljø og natur
Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business manager
Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business economist
Husdyrproduktion - kvæg
Husdyrproduktion - svin
Husdyrproduktion - hest
Landskab og anlæg
Planteproduktion - landbrug
Planteproduktion - gartneri
Environmental Management (international linje)

Teoretisk og praktisk viden om jordbrugsområdet

Jordbrugsteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med formidling, driftsplanlægning, rådgivning, kvalitetssikring, undervisning og forvaltning inden for jordbrugsområdet. Uddannelsen kombinerer praktisk indsigt med teoretisk viden.

På jordbrugsteknologuddannelsen bliver du specialiseret inden for dit fagområde, men får samtidig en grundlæggende viden fra uddannelsens fællesfag.

Læs mere om uddannelsen

Bliv specialist inden for dit fagområde

En jordbrugsteknolog har en stor viden inden for sit område og følger løbende med i udviklingen af nye teknologier, metoder, love og standarder. Du får et bredt fundament at stå på og bliver trænet i at viderebringe din viden.

Uddannelsen giver dig kompetencer, som du kan bruge direkte i dit job efter studiet. Vi arbejder sammen med fagligt relevante virksomheder, så du får en uddannelse tæt på praksis. Du kommer til at løse opgaver og skrive projekter med udgangspunkt i virkelige udfordringer og cases.

Læs mere om dine karrieremuligheder

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Tretommervej 31
8240 Risskov