Ansøg om optagelse på professionsbachelor i softwareudvikling

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i softwareudvikling på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist

For sommeroptaget er ansøgningsfristen 1. juli kl. 12.00. Du kan søge fra 8. februar. 

For vinteroptaget er ansøgningsfristen 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 22. august 2018.

For vinteroptaget er studiestart 5. februar 2018. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en uddannelse som datamatiker.

Til sommeroptaget optager vi kun studerende, hvis vi har pladser på eksisterende hold.  

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Undervisning på engelsk 

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.