Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (din specialisering), et praktikophold samt et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af de syv semestre skal du have viden om erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og informationsteknologi. Du skal desuden have en række fag, som støtter op om disse kerneområder, fx markedsføring, innovation og international erhvervsret.

Se i figuren for mere information om fagenes fordeling på semestrene.

1. semester2. semester3. semester4. semester
Introduktion til it og business  Kobling mellem it og business  Strategi og relationer  Forretnings-processer og projekt-ledelse 
Mikroøkonomi 
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi og organisation 
(10 ECTS)

Programmering 
(5 ECTS)

System-
udvikling 

(5 ECTS)

Kommunikation og præsentation 
(5 ECTS)
Makroøkonomi 
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi og organisation
(10 ECTS)

Programmering 
(5 ECTS)

System-
udvikling 

(5 ECTS)

International
erhvervsret

(5 ECTS)
Forretnings-
strategi

(10 ECTS)

Strategisk markedsføring 
(5 ECTS)

Informations-teknologier 
(5 ECTS)

System-
udvikling 

(10 ECTS)
Forretnings-
strategi 

(10 ECTS)

Informations-
teknologier 

(5 ECTS)

System-
udvikling 

(10 ECTS)

Innovation og
iværksætteri

(5 ECTS)

På 5. semester kan du vælge at specialisere dig inden for det område på uddannelsen, du finder særlig interessant – it eller økonomi. Du kan også vælge at tage semesteret på en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (30 ECTS).

På 6. semester skal du i praktik i en virksomhed – gerne inden for det specialeområde, du har valgt på 5. semester. Praktikopholdet kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet (30 ECTS).

Det 7. semester afslutter du med at skrive et bachelorprojekt (20 ECTS) – gerne med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold. Du skal desuden have faget 'videnskabsteori og projektmetode' (10 ECTS).

Du skal forvente, at dele af litteraturen og undervisningen vil være på engelsk.