Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre. Den indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

På uddannelsen har du fag inden for:

 • innovation, udvikling og vækst
 • ledelse og netværk
 • praktisk virksomhedsdrift

Desuden kan du med det valgfrie uddannelseselement og praktikken specialisere uddannelsen i den retning, du ønsker.

Læs mere om de enkelte semestre:

1. semester2. semester3. semester

Innovationsproces 
(30 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship
 • Personligt lederskab
 • Samarbejde og facilitering

Forretningsmodel
(20 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship

Valgfrit uddannelseselement 
(10 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS) 

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

På uddannelsen får du innovative og kreative kompetencer, men du lærer også at tage initiativ, organisere og planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du kommer til at arbejde tværfagligt - og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder andre med iværksætterdrømme, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet.

Du får bl.a.: 

 • Individuel coaching og sparring
 • Arbejde i virksomhedsteams med forskellige faglige og personlige kompetencer
 • Tværfaglige eksamener med udgangspunkt i egne projekter
 • 48-timers intensive Innovation Camps

Læs mere om undervisningen

Praktikophold og bachelorprojekt

På tredje semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – om udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Studieordning

Læs mere

34 studerende hjælper på 24 timer Odder Park Hotel med nyt forretningskoncept

Læs historien her