Ansøg om optagelse på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.00.

Sender du din ansøgning efter 10. juni kl. 12.00 bliver du ikke indkaldt til samtale. Din ansøgning bliver alene vurderet på baggrund af de bilag, du har vedhæftet. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 8. februar.

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Studiestart

Der er studiestart den 22. august 2018.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Der er optagelsessamtale på uddannelsen.

Vi lægger vægt på alle følgende kriterier, når vi vurderer ansøgerne. Bemærk at kravene ikke står i en prioriteret rækkefølge:

 • Motivation og ”drive”
 • Vedholdenhed
 • ”Need for achievement” (et behov for at præstere)
 • Kreativitet
 • Tilpasningsevne
 • Fagligt niveau.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund. 

Sådan søger du

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en motiveret ansøgning og en kreativ præsentation af et forudbestemt emne. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger og alle ansøgere indkaldes til optagelsessamtale. 

Den motiverede ansøgning

Den motiverede ansøgning (1-2 sider) skal indeholde:

 • Levnedsbeskrivelse: En kort beskrivlese af dit liv indtil nu med uddannelse, fritidsaktiviteter og evt. rejser mv. 
 • Begrundelse for, hvorfor søger du ind på uddannelsen
 • Hvad vil du bidrage med på studiet?
 • Hvordan kan dine medstuderende få gavn af dine faglige og personlige kompetencer?
 • Hvilke tanker har du gjort dig om fremtiden?
 • Eksempler på innovative og/eller entreprenante aktiviteter/initiativer du har gennemført.

Den kreative præsentation

Den kreative præsentation (1-2 sider) skal tage udgangspunkt i emnet: ” Hvordan ser din drømmevirksomhed ud?”. Ud fra de to sider skal du til optagelsessamtalen præsentere dine tanker om din drømmevirksomhed.

Optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen består af tre dele og finder sted mellem d. 10. og 30. juni:

 • I grupper af 4-5 ansøgere skal I præsentere jeres oplæg over emnet ”Hvordan ser din drømmevirksomhed ud?”. Der er 10 min. til hver
 • Efterfølgende er der 30 min. til diskussion af emnet i gruppen
 • Til sidst kommer du til en individuel samtale om ansøgningen. Der er 10 min. pr. ansøger.

Vi giver dig besked om tidspunktet for din optagelsessamtale. Vi kontakter dig pr. mail eller telefon, som du har opgivet i din ansøgning. Hvis du ikke kan deltage i optagelsessamtalen, eller hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, bliver din ansøgning alene vurderet på baggrund af de bilag, du har vedhæftet.   

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagen på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du kan aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.