Event management

- en linje på serviceøkonomuddannelsen

På linjen 'event management' arbejder du med design, (ide)udvikling, planlægning og gennemførelse af events. Du opnår indsigt i funktionen som koordinator/konsulent/rådgiver i forhold til kunder og samarbejdspartnere før, under og efter gennemførelsen af en event.

Du bliver i den forbindelse klædt på til at opstille klare strategiske mål for events, og du lærer at deltage i udvikling, planlægning, implementering og evaluering af en event - lige fra mindre endagsarrangementer til større events.

Med specialet får du karrieremuligheder inden for serviceområdet - fx som eventmager, konsulent eller projektmedarbejder.