Uddannelsens opbygning

Serviceøkonom

Serviceøkonomuddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (dit speciale), et praktikophold på 3. semester samt et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS. 

Specialet vælger du i løbet af 1. semester. På Erhvervsakademi Aarhus har du mulighed for at specialisere dig inden for:

Uddannelsen er inddelt i følgende temaer:

  • Service & oplevelser
  • Forretningsforståelse
  • Ssamarbejde & relationer
  • Forretningsudvikling

Under de enkelte temaer skal du bl.a. arbejde med samfundsvidenskabelig metode, servicedesign, branchekompetence, oplevelsesøkonomi, servicemarketing, organisation, driftsøkonomi, makroøkonomi, servicejura, gæsteservice, ledelse, projektledelse, personligt lederskab, kommunikation, interkulturelle kompetencer, strategi, innovation og forandringsledelse.

Derudover har du mulighed for at specialisere dig – både med dit speciale og gennem praktikken og det afsluttende eksamensprojekt.

1. semester2. semester3. semester4. semester

Service & oplevelser
(15 ECTS)

Forretningsforståelse
(15 ECTS)

Samarbejde & relationer
(15 ECTS)

Valgfag
(5 ECTS)

Speciale
(10 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Speciale
(5 ECTS)

Forretningsudvikling
(10 ECTS)

Forretningsudvikling
(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt
(15 ECTS)

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed inden for det speciale, du har valgt.

Praktikken giver dig en god mulighed for at danne netværk med erhvervslivet, samtidig med at du får prøvet dine teoretiske kompetencer af i praksis. Praktikopholdet kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om praktikopholdet

Studietur (branchetur)

Umiddelbart efter studiestart (typisk i den første uge af september) tager vi på en tre-dages branchetur rundt i Danmark, hvor du bliver introduceret til servicebranchen og udvalgte virksomheders praksis og udfordringer. Virksomhedsbesøgene og oplæggene på turen danner grundlag for den første obligatoriske opgave på studiet. Egenbetaling for turen er 1.800 kr.

Afsluttende eksamensprojekt

4. semester afslutter du med at skrive et eksamensprojekt – gerne med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold.

Undervisningen

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, og du kommer løbende til at anvende det, du lærer. 

Dele af litteraturen på uddannelsen er engelsksproget.

Studieordning

Læs mere