Uddannelsens opbygning

Serviceøkonom

Serviceøkonomuddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (dit speciale), et praktikophold på 3. semester samt et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS. 

Specialet vælger du i løbet af 1. semester. På Erhvervsakademi Aarhus har du mulighed for at specialisere dig inden for:

Uddannelsen er inddelt i følgende temaer:

  • Service & oplevelser
  • Forretningsforståelse
  • Samarbejde & relationer
  • Forretningsudvikling

Under de enkelte temaer skal du bl.a. arbejde med branchekompetence, servicedesign og -marketing, oplevelsesøkonomi, gæsteservice, ledelse, projektledelse, personligt lederskab, kommunikation, interkulturelle kompetencer samt strategi, innovation og forandringsledelse.

Derudover har du mulighed for at specialisere dig – både med dit speciale og gennem praktikken og det afsluttende eksamensprojekt.

1. semester2. semester3. semester4. semester

Service & oplevelser
(15 ECTS)

Forretningsforståelse
(15 ECTS)

Samarbejde & relationer
(15 ECTS)

Speciale
(15 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Valgfag
(5 ECTS)

Forretningsudvikling
(10 ECTS)

Forretningsudvikling
(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt
(15 ECTS)

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed inden for det speciale, du har valgt.

Praktikken giver dig en god mulighed for at danne netværk med erhvervslivet, samtidig med at du får prøvet dine teoretiske kompetencer af i praksis. Praktikopholdet kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om praktikopholdet

Studietur (branchetur)

Umiddelbart efter studiestart (typisk i den første uge af september) tager vi på en tre-dages branchetur rundt i Danmark, hvor du bliver introduceret til servicebranchen og udvalgte virksomheders praksis og udfordringer. Deltagelse i turen er obligatorisk og egenbetalingen er 1.800 kr.

Ledelse af frivillige på NorthSide

I samarbejde med NorthSide underviser vi i ledelse af frivillige. Hvert år udvælges 10-15 talentfulde studerende, som bliver tilbudt at deltage i aktiviteter, hvor de uddannes i at lede frivillige på årets festival. 

Praktikplads førte Maria til job i eventbranchen

"Vi har kun ét forsøg, så det hele skal bare klappe". Den værdifulde erfaring fik Maria ind under huden i sin praktik på serviceøkonomuddannelsen, hvor hun var frivilligkoordinator

Læs om Marias praktikoplevelser

Afsluttende eksamensprojekt

4. semester afslutter du med at skrive et eksamensprojekt – gerne med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold.

Undervisningen

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, og du kommer løbende til at anvende det, du lærer. 

Dele af litteraturen på uddannelsen er engelsksproget.

Serviceøkonomer udvikler events til VM i sejlsport

30 serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus udvikler events til VM i sejlsport i 2018 i Aarhus – den største sejlsportsevent i Danmark nogensinde.

Læs hele historien her

Studieordning

Læs mere