Studieordning

Produktionsteknolog

2016 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning- fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Valgfagskatalog (pdf)