Underviserevaluering

- produktionsteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2015 2016 2017
Underviserens evne til at variere undervisningen -- 3,9 3,7
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis -- 3,9 3,9
Underviserens engagement -- 4,3 4,5

På en skala fra 1-5.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelserne i 2015.

Læs mere om underviserevaluering her