Studieordning

Multimediedesigner

En studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Fællesdelen fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.

Institutionsdelen fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

For studerende optaget på uddannelsen fra januar 2018 eller senere

Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf på engelsk)

For studerende optaget på uddannelsen fra august 2017 eller senere

Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)

For studerende optaget på uddannelsen 1. februar 2017 eller tidligere

Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf på engelsk)

Tidligere studieordninger

Januar 2017  
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf) 
Valgsfagskatalog (pdf)

August 2016
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Januar 2016
Studieordning - fællesdel og institutionsdel (pdf)