Om uddannelsen

På multimediedesigneruddannelsen arbejder du professionelt med design og udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester - og lærer om kommunikation på sociale medier, digital video, programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen varer 2 år og består af obligatoriske fag, valgfag og en praktikperiode, hvor afprøver dine digitale færdigheder i praksis.

De tre første semestre er uddannelsens obligatoriske del, hvor du opnår et bredt fagligt fundament. Den obligatoriske del består af fire emneområder:

  • Virksomheden
  • Kommunikation og formidling
  • Interaktionsudvikling
  • Design og visualisering

Uddannelsens opbygning

Emneområde

1. semester
Obligatorisk del

2. semester
Obligatorisk del

Virksomheden  Forretningsforståelse og udviklingsmetoder 
(5 ECTS)
Planlægning af større produktioner 
(5 ECTS)
Kommunikation
og formidling
Brugerforståelse og digitale medier 
(5 ECTS)
Indholdsproduktion og digitale brugeroplevelser 
(5 ECTS)
Interaktions-udvikling Frontendudvikling 
(10 ECTS)
Programmering og dataanvendelse 
(10 ECTS)
Design og visualisering Designproces og digitalt design 
(10 ECTS)
Brugercentreret design og datavisualisering 
(10 ECTS)

Emneområde

3. semester
Obligatorisk del

4. semester
Specialedel

Virksomheden Digitale forretningsmodeller 
(5 ECTS)

Praktikforløb 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt
(15 ECTS)

Kommunikation 
og formidling
Digitale tendenser og innovativ kommunikation 
(5 ECTS)
Interaktions-udvikling Avanceret programmering 
(5 ECTS)
Design og visualisering Internationale tendenser indenfor digitalt design
(5 ECTS)
Valgfag Valgfag 
(10 ECTS)

Praktik og afsluttende eksamensprojekt

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet. Her kan du give din uddannelse en unik profil ved at fordybe dig i emner, som du er særligt interesseret i.

Læs mere om praktikken

Efter praktikken skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt, som oftest udarbejdes i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Krav til computer

Vi forventer, at du selv medbringer en bærbar computer, der er egnet til multimedieproduktion

Undervisning tæt på praksis

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, opgaveløsning, cases, workshops og ikke mindst projektarbejde. Hvert semester krydrer vi undervisningen med flere inspirerende oplæg og foredrag med repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Læs mere om undervisningen

Studieordning

Læs mere

Studerende designer ølkampagne til det amerikanske marked

Læs hele historien

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej