Om uddannelsen

På multimediedesigneruddannelsen arbejder du professionelt med design og udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester - og lærer om kommunikation på sociale medier, digital video, programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen varer 2 år og består af obligatoriske fag, valgfag og en praktikperiode, hvor du afprøver dine digitale færdigheder i praksis.

De tre første semestre er uddannelsens obligatoriske del, hvor du opnår et bredt fagligt fundament. Den obligatoriske del består af fem fagområder:

  • Brugergrænsefladeudvikling (50 %)
  • Brugeroplevelse (ca. 17 %)
  • Indholdsproduktion (ca. 17 %)
  • Forretning (ca. 8 %)
  • Teknologi (ca. 8 %)

Uddannelsens opbygning

1. semester2. semester3. semester4. semester

Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1
(15 ECTS)

Design og programmering af digitalt indhold 1 
(15 ECTS)

Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 
(15 ECTS)

Design og programmering af digitalt indhold 2 
(15 ECTS)

Ét af følgende valgfag: 

  • Frontend
  • Content creation
  • UX

(30 ECTS)

Praktikophold
(15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt
(15 ECTS)

Praktik og afsluttende eksamensprojekt

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet. Her kan du give din uddannelse en unik profil ved at fordybe dig i emner, som du er særligt interesseret i.

Læs mere om praktikken

Efter praktikken skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt, som oftest udarbejdes i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Krav til computer

Vi forventer, at du selv medbringer en bærbar computer, der er egnet til multimedieproduktion

Undervisning tæt på praksis

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, opgaveløsning, cases, workshops og ikke mindst projektarbejde. Hvert semester krydrer vi undervisningen med flere inspirerende oplæg og foredrag med repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Læs mere om undervisningen

Studieordning

Læs mere

Studerende designer ølkampagne til det amerikanske marked

Læs hele historien

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej