Karriere

Her får du job

En multimediedesigner arbejder med digitale medier, digitalt design, frontendudvikling og -design. Som multimediedesigner kan du producere indhold, animere grafik og producere video, så et budskab formidles effektivt via digitale medier.

Du er kvalificeret til jobs, hvor du skal planlægge, designe og implementere forskellige typer af multimedieproduktioner. Multimediedesignere ansættes mange steder i erhvervslivet; typisk i små- eller mellemstore virksomheder, fx på digitale bureauer eller i virksomheder, hvor digitale produkter vægtes højt.

Din fremtidige jobtitel kan derfor – afhængig af din profil - være:

  • Frontenddesigner
  • Frontendudvikler
  • UX-designer
  • Content manager
  • Content creator
  • E-commerce developer

Så mange får job

Se ledighedstallene for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her: 

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Diplomuddannelse

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.  

Videreuddannelse i udlandet

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk