Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Miljøstyrelsen Aarhus
Silkeborg kommune
Horsens kommune
Niras Aarhus og Aalborg
Orbicon Aarhus
Cowi Aarhus og Vejle
Danish Crown
Grundfoss
Aarhus Vand
Ege tæpper Herning
Daka Hedensted og Randers
Ejlskov miljø

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Lone optimerer miljøindsatsen

Lone Pedersen er i praktik hos DAKA Denmark A/S. 

Læs om praktikopholdet

Niclas tester tæpper for miljøskadelige stoffer

Niclas er i praktik hos Egetæpper A/S. 

Læs om praktikopholdet

Miljøteknologer bidrager med ny viden til virksomhederne

René Vernersen, produktionsleder hos DAKA Denmark A/S, fortæller om at have en miljøteknologpraktikant. 

Læs mere

Skal I have en praktikant?

Information for virksomheder om praktiksamarbejde