Karriere

Her får du job

Med miljøteknologuddannelsen kvalificerer du dig til at indgå i mange forskellige typer af job, hvor miljøet er i fokus. Du kan fx finde job inden for produktion, udvikling, rådgivning, kontrol eller formidling.

Du kan komme til at arbejde i forskellige typer af virksomheder, fx produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige institutioner, tekniske forvaltninger eller miljøkontrollaboratorier.

Som miljøteknolog kan du også blive ansat som projektleder på mindre miljøprojekter eller som driftsleder på fx spildevandsanlæg, vand- og kraftvarmeværker. På mindre arbejdspladser kan en miljøteknolog stå for miljøledelse og –styring.

Du kommer til at varetage praksisnære miljøopgaver som fx at:

  • overvåge, forbedre og rådgive om optimering af virksomhedens produktion, så den tager hensyn til miljøet, herunder mindsker energiforbruget, forbedre det fysiske arbejdsmiljø, indfører genanvendelse og varetager spildevands- og affaldshåndtering
  • udtage prøver, foretage miljøanalyser og vurdere resultaterne – og vedligeholde måleudstyr
  • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser
  • formidle resultater på miljøfronten internt i virksomheden og til myndighederne
  • skabe opbakning til og implementere nye miljøtiltag i virksomheden, herunder at kommunikere om økonomisk rentable miljøforbedringer til alle niveauer i organisationen
  • vejlede i et miljørigtigt arbejdsmiljø
  • føre tilsyn, forvalte, sagsbehandle, formidle og rådgive i forhold til miljølovgivningen.

Tag med miljøteknolog Jesper Andersen på job

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her: 

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

Mads klarer det uundværlige forarbejde

Læs om Mads, der arbejder som miljøteknolog hos ingeniør- og rådgivningskoncernen NIRAS.

Læs historien her

Miljøteknologer bidrager med ny viden til virksomhederne

René Vernersen, produktionsleder hos DAKA Denmark A/S, fortæller om at have en miljøteknologpraktikant. 

Læs mere