Miljøteknolog

For dig, der vil arbejde inden for miljøområdet - fx med at sikre miljøet og udføre miljøforbedringer i virksomheder.

Miljøteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der giver dig en bred viden inden for miljøområdet. Miljøområdet er blevet stadig mere komplekst igennem de senere år, og derfor har virksomhederne behov for miljøteknologer, som kan sikre bæredygtighed, mindske forureningen og overholde miljølovgivningen.

Læs mere om uddannelsen

Kom med Sara og Troels på jordprøvetagning ved Aarhus havn

Planlæg og udfør miljøforbedringer i virksomheder

Med en jobrettet uddannelse inden for miljøområdet kan du fx planlægge og udføre miljøforbedringer i virksomheder, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft og optimere affaldsbehandling og -håndtering. Derudover kan du minimere energiforbruget i virksomheder og håndtere eventuel spild og udslip. Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Læs mere om dine karrieremuligheder

Kom til infomøde 2. maj

Kom og hør om alle vores erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser.

Se program, tid og sted her